Startsida

Dewatech är en av Europas modernaste anläggningar för behandling av förorenade vätskor. Vi strävar ständigt efter att ligga i framkant vad gäller utrustning, teknik och miljöhantering.

SÅ GÅR DET TILL

Här på Dewatech behandlar och renar vi farligt avfall. Avfallet består av vatten med olika föroreningar så som oljor och slam och vi har tillstånd att hantera upp till  50 000 ton avfall varje år. Detta avfall ska sedan separeras och renas för att slutligen bli till vatten som är tillräckligt rent för att kunna släppas ut i havet. För att nå detta resultat krävs det att vi jobbar med moderna, effektiva processer. Läs mer »

VÅR HISTORIA

Grunden till Dewatech lades redan på 50-talet i form av ett konventionellt slamsugningsföretag. Genom åren uppstod ett växande behovet av en anläggning som kunde behandla det farliga avfallet och Dewatech bildades i sin nuvarande form. För att säkerställa ett kvalitativt och skonsamt miljöarbete har företaget och våra processer ständigt utvecklats genom åren. Läs mer »