Omvänd osmos (RO)

Omvänd osmos är den del av processen som skiljer bort salter och andra substanser som löst sig i vattnet och den ställer höga krav på förbehandlingen.

Processen kallas ofta RO, som är en förkortning av dess engelska namn Reversed Osmosis. Det är en process som drivs av ett högt tryck, där det förorenade vattnet pumpas med hög hastighet och högt tryck parallellt med membran. Den vanligaste typen av RO-membran är ett spirallindat membranelement, vilket innebär att en stor membranyta har lindats runt ett kompakt element för att få en låg volym. Man placerar ett eller flera av dessa element i ett tryckkärl där det förorenade vattnet cirkulerar över dess yta. Trycket i kärlet kan variera från 6-60 bar beroende på typ av membran, salthalt och den önskade graden av uppkoncentrering.

Membranen samlar upp de lösta salterna och substanserna som koncentreras upp i en processtank. Upp till 99% av lösta salter kan samlas upp med den här metoden och upp till 90% av COD.

Ordlista

  • Membran är ett tunt skikt som separerar två olika former av flytande ämnen. Membranet fungerar som en barriär som släpper igenom vissa ämnen men inte andra. I denna process innebär det att lösta salter och andra substanser i vattnet fångas upp av membranet och leds bort.
  • Uppkoncentrering betyder att man ökar koncentrationen av en förening i en vätska. I det här fallet innebär det hur stor mängd lösta salter och substanser som avlägsnas från vattnet.
  • COD är en förkortning av engenskans Chemical Oxygen Demand och mäter hur mycket syre som krävs för en fullständig kemisk nedbrytning av organiska ämnen i vatten.