Inköpspolicy

Dewatech AB är en återvinnings- och behandlingsanläggning för farligt avfall. För att säkerställa driften är det viktigt att inköp av material, förbrukningsartiklar m.m. är av högsta kvalitét (se kvalitetspolicy). Detta är en av de viktiga delarna för att uppnå en bra behandlingsmetod: Kvalité – Inköp – Resultat (KIR).

Inköpspolicyn är kopplad till affärsidén.

Policyn avser alla arbetsuppgifter från det att ett materielbehov uppkommer tills dess att varan är levererad och placerad på lagring eller på plats i produktionen.

  • Företagets inköpspolicy skall på ett naturligt sätt engagera berörda personer att agera professionellt och affärsmannamässigt i inköpsarbetet och det skall vara en medvetenhet om hur rätt utfört inköpsarbete påverkar företagets lönsamhet.
  • VD är ansvarig för att täckande ramavtal finns på de väsentliga köpen av materiel och tjänster och för prisuppgörelse för inkommande återvinningsmaterial.
  • Leverantörsutveckling skall kontinuerligt bedrivas så att företaget har passande leverantörer
  • Ramavtal ska vara baserat på en långsiktig leverantörsrelation/partnerskap men skall samtidigt vara flexibelt så att korrigering kan göras under avtalstiden.
  • Ramavtal ska vara komplett med en teknisk specifikation så att ingen teknisk diskussion behövs vid avropet av insatsvaror och kemikalier.
  • Mottagningskontrollen skall vara starkt integrerat i den vardagliga verksamheten och berörd personal skall ha täckande utbildning för sin arbetsuppgift. Mottagningskontroll på skall utföras mot vårt beställningsunderlag, transportörens följesedel alternativt fraktsedel samt kundens deklaration av miljöfarligt avfall.