Slamhantering

Slammet matas in i dekantercentrifugens blandningskammare som finns inuti skruven. Där tillsätts också polymer så att slammet flockas. Under centrifugeringen slungas slammet genom hål i blandningskammaren ut mot trummans ytterväggar.

Det avvattnade slammet transporteras ut genom maskinen av skruvtransportören, medan rejektvattnet pressas bak till rejektutloppen.

 

Ordlista:

  • Dekatering betyder att man avtappar en vätska utan att bottensatsen följer med, ni vet som man brukar göra med vin i en karaff. I vattenreningsprocessen gör vi samma sak, med med hjälp av en centrifug istället för en karaff.
  • Flockning är en process som används inom vattenrening. Den går ut på att få olika partiklar i vattnet att sammanfogas för att man ska kunna skilja dem från vattnet. Jord och grus, till exempel. Sammanfogningen får man till genom att man tillsätter ett ämne, i detta fall polymer.
  • Polymer är en kemikalie som tillsätts i processen för att få humus (växtpartiklar) och oorganiska partiklar att flocka sig, alltså sammanfogas.