Quality policy

Dewatech AB arbetar med att återvinna och behandla farligt avfall. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att säkerställa att kundernas och myndigheternas krav uppnås på bästa sätt, genom att använda oss av den bästa möjliga tekniken och genom att arbeta mot ständiga förbättringar.

Kvalitetspolicyn är kopplad till affärsidén.

Policyn avser alla arbetsuppgifter från en registrerad order till dess att varan eller tjänsten är levererad och fakturerad till kund.

  • Företagets kvalitetsarbete skall på ett naturligt sätt engagera alla anställda så att verksamhetssystemet upplevs som ett dagligt verktyg för att kunna styra och leda företaget på rätt sätt i företagets processarbete och för att uppfylla kunders och myndigheters krav.
  • Företaget skall ständigt utvecklas i sitt arbetssätt för att kunna lösa uppgifterna på det mest effektiva och rationella sättet.
  • Kunders och myndigheters dokumenterade krav, lagar och författningskrav skall vara i fokus för det dagliga kvalitetsarbetet.
  • Varje arbetsmoment skall bära sitt ansvar för sin del av kvalitetsarbetet. Varje arbetstagare i arbetsprocessen skall ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter och skall ingå i företagets planerade utbildningsprogram.
  • Alla rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet i produktionsprocessen och för det administrativa arbetet skall vara dokumenterat på ett lättförståeligt och beskrivande sätt.