Oljeåtervinning

Här på Dewatech tar vi emot och behandlar stora mängder förorenade oljor och emulsioner från bland annat hamnar, verkstäder, bensinstationer och dylikt. Oljorna som kommer till oss är förorenade av exempelvis vatten, grus, jord, byggavfall med mera.

Vi separerar oljan från övrigt avfall med olika metoder som gravimetrisk oljeavskiljning, uppvärmning, mekanisk filtrering och därefter ultrafiltrering. Den återvunna oljan levereras till samarbetspartner som har tillstånd att konvertera oljan till brännolja eller den finare oljan blir återigen motorolja.

Det vatten som frigörs i samband med denna behandling pumpas vidare till vårt vattenreningssystem för vidare behandling mot att bli ultrarent.