dewatech-5041

Indunstare

Vid indunstningen så värms vattnet upp till ånga för att sedan kondenseras till ett kondensat. Kvar blir de ämnen som inte har förångats, exempelvis salter.

Certifikat & utmärkelser