Processen i korthet

Dewatech jobbar med behandling och återvinning av förorenade vatten, oljor och slam. Vi har tillstånd att behandla upp till 50 000 ton avfall varje år. Genom att behandla avfallet i en väl utarbetad process har vi som slutresultat ett ultrarent vatten som är godkänt för att bli utsläppt till recipient (utsläppspunkt). Våran utsläppspunkt är Inrefjärden. Vi jobbar hela tiden för att ligga i framkant och ha en modern, uppdaterad anläggning som är väl anpassad till gällande miljökrav.

Spektra

Inget avfall är det andra likt och för att för att garantera ett ultrarent vatten behöver avfallet behandlas olika utifrån just den aktuella föroreningen. I spektrat nedan kan ni se exempel på föroreningar och vilka metoder som används för att separera dem.

Spektra membranteknik Mercatus

Flödet mellan de olika maskinerna i vår anläggning är helautomatiskt och de olika stegen kommunicerar med varandra för att kunna rena varje omgång vatten på rätt sätt. Helautomatiseringen innebär att maskinerna skickar tillbaka vattnet ett steg i processen vid behov och skickar även ut olika typer av varningar till vår personal om något behöver åtgärdas manuellt.

Processkarta:

Dewatech processkarta