Ultrafiltrering

Ultrafilter är en process som används när man vill rena vatten från emulsioner, kolloider och suspenderade ämnen som är svåra att avskilja gravimetriskt.

Vid ultrafiltreringen pumpas det förorenade vattnet med hög hastighet parallellt med en membranyta. Föroreningarna (slammet) hålls tillbaka av membranet och fylls sedan upp i en processtank. När processtanken blir fylld töms den och membranet tvättas vid behov. Slammet som har samlats i processtanken körs ut på en slamplatta där det får torka för att sedan skickas till andra anläggningar för vidare återvinning.

Vattnet fortsätter i sin tur till vidare i reningsprocessen.

Ordlista:

  • Emulsion är en blandning av vätskor som normalt inte blandar sig lätt, t.ex. vatten och olja eller fett. Majonnäs är ett exempel, de föroreningar som kommer in till oss är en annan.
  • Kolloid kommer från grekiskan och betyder lim. Det innebär att ett ämne är finfördelat i ett annat ämne, t.ex när salter och kemikalier är upplösta i vattnet.
  • Suspenderande ämnen är t.ex. fibrer och partiklar i vattnet, som är relativt lätta att separera från vattnet med hjälpt av filter.
  • Gravimetriskt är en typ av oljeavskiljare. Enkelt förklarat är det en stor tank där vattnet passerar i vilken konstruktionen är byggd för att få slammet att sjunka och oljan att stiga. På så sätt kan olja och slam skiljas från vattnet. Denna process tar alltså ej hand om de ämnen som vi vill skilja ut med hjälp av ultrafiltreringen.