Policys

Dewatech AB arbetar med att behandla och återvinna miljöfarligt avfall. För att säkerställa att vi arbetar på ett kvalitativ sätt som är effektivt så väl för miljön, processen och de anställda jobbar vi utifrån särskilt framtagna policys. Här kan du ta del av dessa: