Samarbetspartners

Mercatus logo'

Mercatus Engineering AB är en av våra leverantörer av teknik för rening och återvinning av förorenade vätskor. Vi på Dewatech har ett nära samarbete med Mercatus där bägge parter är involverade i att ständigt se till att vi har en modern anläggning som alltid sätter miljön främst.

Läs mer om Mercatus »