Historik

  • 1950-talet. Wiréns Åkeri grundas, ett konventionellt slamsugningsföretag.
  • 1980-talet. Martin Björkgren förvärvar bolaget.
  • Tidigt 1990-tal. Martin såg att det fanns ett behov på den svenska marknaden av behandling av det förorenade vattnet som slamsugningsföretaget hanterade.  Martin ändrade därför inriktning på bolaget och bytte namn till Dewatech. Anläggningen i Gävle Hamn byggs och behandlingen av farligt avfall så som oljeförorenat vatten, slam, tvättvätskor och emulsioner påbörjas.
  • 2008. Tobias Björkgren går in som VD och delägare i företaget.
  • 2000-talet. Anläggningen utvecklas löpande med ny, modern teknik. Den teknik vi använder är den senaste i branschen och vår anläggning i Gävle Hamn är en av de modernaste anläggningarna i Europa. Vårt fokus är alltid miljöhanteringen och att ha bästa möjliga teknik för en skonsam process. Anläggningen är helautomatiskt och de olika stegen i processen kommunicerar med varandra för att säkerställa en effektiv, miljövänlig och säker process. Exakt vilka steg det förorenade vattnet går igenom varierar beroende på vilken typ – och grad – av föroreningar det innehåller.

Läs mer om hur det går till »