Deklaration

Viktig information till alla avfallslämnare (där avfallet uppkommer) av farligt avfall:

Enligt 60§ avfallsförordningen (2011:927) måste alla avfallslämnare underteckna det transportdokument som skickas tillsammans med avfallet till DEWATECHs anläggning i Gävle Hamn. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Det är ett lagkrav som gäller alla som lämnar farligt avfall för återvinning, behandling eller bortskaffande oavsett vilken anläggning i Sverige som avfaller lämnas till.

Ladda ned broschyr »